Certyfikaty

img

Biuro Rachunkowe „Atalanta”świadczy kompleksową obsługę związaną z uzyskaniem podpisu elektronicznego, e-podpisu i certyfikatu kwalifikowanego.

Biuro Rachunkowe „Atalanta” jako Partner Certum i Autoryzowany Punkt Potwierdzania Tożsamości jest upoważnione do podpisywania umów w imieniu Asseco Data Systems S.A. oraz do potwierdzania tożsamości Subskrybentów.

img
Certyfikaty kwalifikowane dzielimy na:
 1. Osobiste (uniwersalne) – w imieniu własnym np. osoby fizyczne prowadzące działalność:

  - dane o subskrybencie (imię, nazwisko, PESEL, ewentualnie NIP)

  - dane firmy np. CEIDG

 2. Firmowe z dodatkowymi danymi – dla przedstawicieli osób prawnych np. dla spółek, instytucji państwowych

  - pełnomocnictwo – podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji (druk jest do pobrania wraz Umową i Załącznikiem nr 1),

  - kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,

  - uchwała bądź inna decyzja o powołaniu, mianowaniu na dane stanowisko,

  - potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,

  - zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.

  - odpis lub wydruk z KRS – nie starszy niż 6 miesięcy,

img
Ścieżka ekspresowa

Dopełnieniem tego jest możliwość uzyskania certyfikatu kwalifikowanego ścieżką ekspresową tzn. w ciągu 24 godzin od prawidłowo wypełnionych i dostarczonych dokumentów Klienta. Normalna procedura przy uzyskaniu certyfikatu może trwać od 7 do 14dni.

Zestaw do podpisu elektronicznego

W Biurze można też zakupić cały zestaw do składnia podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub dodatkowy nowy certyfikat kwalifikowany, wymienić kartę kryptograficzną oraz odnowić certyfikat kwalifikowany.

img
Zastosowanie certyfikatu kwalifikowanego, podpisu elektronicznego:
 • składanie formularzy do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej)

 • składanie pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym

 • kontakty drogą elektroniczną z ZUSem (w programie Płatnik)

 • składanie wniosków i pozyskiwanie wypisów do KRSu

 • składanie e-deklaracji podatkowych

 • korespondencja z GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

 • podpisywanie faktur elektronicznych

 • składanie e-deklaracji do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

 • korespondencja z urzędami administracji publicznej

 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych

 • komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

img
Zestawy Certum MINI lub STANDARD to urządzenia do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Dostępne warianty:

 • z czytnikiem (ważny 1 rok lub dwa lata),

 • bez czytnika (ważny 1 rok lub 2 lata) - dedykowany dla osób posiadających własny czytnik kart kryptograficznych,


Skład zestawu:

 • Karta kryptograficzna mini (wielkość karty SIM jak do telefonu komórkowego) lub Karta kryptograficzna standard (wielkość karty bankomatowej)

 • Czytnik kart ACS ACR39T - A1 lub ACS ACR39U-U1(dostępny tylko w zestawach z czytnikiem)

  - czytnik dostępny z i bez logo Certum (wysyłany losowo)

 • Płyta z darmowym oprogramowaniem

  • do obsługi karty proCertum CardManager,

  • do podpisywania i weryfikacji e-dokumentów/plików pro Certum SmartSign

 • Certyfikat kwalifikowany CERTUM - jedyny w Polsce automatycznie rozpoznawany jako zaufany w programach  ADOBE

 • Kwalifikowany znacznik czasu (5000 sztuk/miesiąc)

img
Procedury aktywowania nowego zakupionego podpisu elektronicznego Certum:
 1. Zakup produktu w Punkcie Partnerskim

 2. Aktywacja - wypełnić formularz aktywacyjny karty (umowa )

 3. Wydrukować otrzymane e-mailem dokumenty

 4. Potwierdź swoją tożsamość - Weryfikowanie dokumentów i podpisu w Punkcie Partnerskim

 5. Wysłanie dokumentów ( umowy załącznik) przez Punk Partnerski

 6. Pobieranie certyfikatu – zainstalować certyfikat na karcie kryptograficznej

 7. Instalacja oprogramowania otrzymanego w zestawie Certum

 8. Korzystaj z e-podpisu Certum

img
Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CERTUM z dostępem do e-Akademii Certum

Kupując ten produkt otrzymujesz dostęp do e-Akademii Certum, dzięki której dowiesz się jak instalować podpis elektroniczny i jak go używać w codziennej pracy, a także jak zadbać o bezpieczeństwo swojego biznesu, używając produktów Certum.

Odnowienie certyfikatu wykonasz szybko, przez internet, otrzymasz 5000 kwalifikowanych znaczników czasu miesięcznie. E-podpis jest automatycznie rozpoznawany w oprogramowaniu Adobe, a więc fakturach/umowach w PDF, które podpisujesz.

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego polega na zakupie kodu do odnowienia oraz AKTYWACJI kodu przed końcem ważności posiadanego certyfikatu najczęściej o kolejny 1 rok lub 2 lata.
Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Certum możesz rozpocząć nawet do 60 dni przed wygaśnięciem jego ważności. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów zalecamy rozpocząć odnowienie certyfikatu kwalifikowanego przynajmniej na 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu.

img
Procedury aktywowania odnowienia zakupionego ważnego certyfikatu kwalifikowanego Certum:
 1. Zakup kodu aktywacyjnego certyfikatu kwalifikowanego w Punkcie Partnerskim

 2. Aktywacja - wypełnić formularz aktywacji odnowienia karty i podpisać aneks do umowy ważnym certyfikatem aneks do umowy

W ciągu 48 h otrzymasz na adres e-mail potwierdzenie o pomyślnym złożeniu wniosku o odnowieniu certyfikatu

 1. Aktualizacja oprogramowania do obsługi e-podpisu Certum (proCertum CardManager i Sun Java Runtime Environment)

 2. Wydrukować otrzymane e-mailem dokumenty

 3. Najpóźniej w ciągu 7 dni otrzymasz na adres email informację o odnowieniu Twojego certyfikatu

 4. Pobieranie certyfikatu – pobrać i zainstalować odnowiony certyfikat na karcie kryptograficznej

 5. Korzystaj z e-podpisu Certum

img
Wymiana karty

Wymiana karty to usługa dedykowana między innymi dla osób: chcących uzyskać kolejny lub nowy certyfikat kwalifikowany, które nie odnowiły certyfikatu przed upływem jego ważności, których karta kryptograficzna została utracona (kradzież), uległa mechanicznemu uszkodzeniu lub została zablokowana(poprzez trzykrotne błędne podanie kodu PUK) lub usunęli z niej wszystkie wolne pary kluczy kryptograficznych.


Wymiana karty kryptograficznej umożliwia otrzymanie nowej karty cryptoCertum wraz z możliwością uzyskania nowego certyfikatu kwalifikowanego CERTUM.

Dodatkowo: Kwalifikowany znacznik czasu (5000 sztuk/miesiąc)


Wymiana karty kryptograficznej polega na zakupie i aktywacji kodu elektronicznego. Po wypełnieniu wniosek o wymianę karty zostanie wysłana nowa karta kryptograiczna. 


img
Dodatkowy certyfikat

Dodatkowy certyfikat to usługa dedykowana między innymi dla osób: zamierzających nabyć kolejny certyfikat kwalifikowany, wymienić posiadany certyfikat na nowy, które nie odnowiły certyfikatu przed upływem jego ważności lub usunęli go ze swojej karty cryptoCertum

Dodatkowo: Kwalifikowany znacznik czasu (5000 sztuk/miesiąc)


img
Przeniesienie certyfikatu kwalifikowanego konkurencji

Przeniesienie certyfikatu kwalifikowanego konkurencji. Jest to usługa skierowaną do tych klientów, którzy posiadają już zakupiony certyfikat kwalifikowany w innym niż CERTUM PCC krajowym centrum certyfikacji i chcą go przenieść.

Przeniesienie certyfikatu kwalifikowanego polega na wydaniu nowego certyfikatu kwalifikowanego, który wydawany jest na nowej karcie kryptograficznej cryptoCertum w cenie odnowienia.


W trakcie operacji przeniesienia operator punktu partnerskiego przygotowuje:
 • wymagane dokumenty

 • dokonuje weryfikacji tożsamości klienta

 • sprawdza czy klient jest uprawniony do skorzystania z oferty (klient przedstawia kartę z certyfikatem lub dokument potwierdzający uzyskanie certyfikatu z firmy konkurencyjnej)

 • skanuje kartę z certyfikatem lub dokument potwierdzający uzyskanie certyfikatu z firmy konkurencyjnej i przesyła wraz z Umową z Subskrybentem do CERTUM.

 • przekazuje klientowi kartę kryptograficzną cryptoCertum, na którą będzie można pobrać certyfikat kwalifikowany.


 

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

Podjęcie współpracy rozpoczyna się od podpisania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, potwierdzenia tożsamości przez okazanie dowodu osobistego lub paszportu, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy, podstawowych danych firmy (CEIDG, NIP, REGON lub KRS.)

 • Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku od 9 do 18.
 • Kontakt osobisty po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania w biurze lub w siedzibie klienta.
 • Możliwość umówienia się w każdy dzień poza godzinami pracy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 • Potwierdzenie tożsamości i ścieżka ekspresowa oraz dojazd do klienta są usługami odpłatnymi.
 • Nr Partnera Certum: PP/3068/000
Atalanta
Twoje biuro rachunkowe

Adres

ul. Sosnowa 34
22-105 Okszów

Kontakt

Tel. 508 360 675
Email: br.atalanta@interia.pl